logotype

CRED


PROIECT

  Liceul Teoretic Dunărea este beneficiarul Proiectului Erasmus+, axa KA1, mobilități în domeniul educației școlare, cu numărul de referință 2015-1-RO01-KA101-014647, intitulat ”Creativitate, Responsabilitate, Educație la Dunărea (C.R.E.D)”, ce se va desfășura în perioada 1.06.2015 – 31.05.2017.

 Proiectul  are ca grup țintă un număr de 12 profesori, care vor fi formați, acoperindu-se următoarele obiective:

1. Dezvoltarea competentelor manageriale si management de proiect, a cel puțin 2 membri din conducerea scolii(CA), in vederea dezvoltării  de parteneriate si proiecte ce conturează o mai bună imagine a școlii în context european, prin proiecte de mobilitate de formare profesională Erasmus+ , in perioada derulării proiectului;

2. Îmbunătățirea competentelor profesionale privind metodele active, moderne, inovative,  deja verificate de partenerii europeni, a 5 cadre didactice,  in ceea ce privește abordarea individualizata a elevilor in procesul de învățare-predare -evaluare, in perioada derulării proiectului; 

 3. Dobândirea de cunoștințe de specialitate/IT şi formarea deprinderilor de utilizare a mijloacelor şi noilor tehnologii, de către 5 cadre didactice, in vederea realizării platformei CRED- platforma de eLearning a scolii, cu resurse didactice inovative, in perioada derulării proiectului.

PARTICIPANȚII la cursurile de formare au următorul profil:

·         2 cadre didactice din conducerea școlii (CA, CEAC) vor participa la cursuri de management de proiect și management organizațional;

·         5 cadre didactice/didactic auxiliar  vor participa la cursuri de perfecționare a competențelor IT;

 ·         5 cadre didactice vor parcurge cursuri a căror tematica cuprinde metode inovative de învățare;

 

PROCEDURA de selecție:

Se va realiza în două etape:

1. În prima etapă, candidații își vor scrie și depune Curriculum Vitae și Scrisoare de intenție. 

2. În a doua etapă, se va organiza un interviu, în care se va analiza măsura în care candidații se încadrează în obiectivele urmărite de proiect.

CRITERIILE DE SELECȚIE și GRILA DE EVALUARE, care vor fi urmărite sunt următoarele:

 

 

Criterii de selecție

Punctaj

1

Curriculum Vitae

10 puncte

2

Scrisoare de intenție

15 puncte

3

Motivația personală/profesională de dezvoltare a competențelor digitale

5 puncte

4

Angajamentul scris din partea profesorilor că la finalizarea stagiului vor contribui la formarea celorlalți colegi și la conceperea/îmbogățirea bazei de date digitale (cu caracter predominant metodic)

15 puncte

5

Folosirea instrumentelor digitale în proporție medie de 30% din totalul orelor de curs (după stagiul de formare)

15 puncte

6

Motivația personală/profesională de dezvoltare a unor metode/mijloace/instrumente adaptate contextului educațional

10 puncte

7

Angajamentul ferm din partea profesorilor că la finalizarea stagiului vor contribui la formarea celorlalți colegi prin organizarea de workshop-uri şi sesiuni de formare tip "cascade-training"

15 puncte

8

Disponibilitatea de a fi asistați la oră de către cei care vor să urmărească aplicarea metodelor însușite

10 puncte

9

Disponibilitatea de co-finanțare a mobilității

5 puncte

 

TOTAL

100 puncte

  

CALENDARUL selecției

 

Prima etapă

Criterii selecție

Termen limită

 

Depunerea CV-ului și a Scrisorii de intenție

 

15 iulie 2015 – ora 10:00

A doua etapă

 

Susținerea interviului

 

16 iulie 2015– ora 9:00 – 12:00

 

Afișarea punctajului și anunțarea rezultatelor

 

20 iulie 2015– ora 12:00

 Mențiuni:  CV-urile și scrisorile de intenție vor fi trimise atât pe adresa de email a liceului, cât și pe adresa de email special creată pentru proiect, la data și ora limită menționate, pentru a asigura corectitudinea și transparența necesară: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. /Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

2021  Liceul Teoretic "Dunarea" Galati   globbers joomla templates