logotype

ROSE

EXCURSII

♦ Excursia1 ♦ Excursia2 ♦ Excursia3♦ Excursia4♦ Excursia5♦ Excursia6


REVISTE

♦Revista1 ♦Revista2 ♦Revista3 ♦Revista4  ♦Revista♦Revista♦Revista♦ Revista8♦Revista♦Revista10


 ACTIVITĂȚI TEATRU

♦Album1 ♦Album♦Album♦Album♦Album♦Album♦Album♦Album♦Album♦Album 10MATERIALE EDUCAȚIONALE DESTINATE ELEVILOR PENTRU PREGĂTIRE REMEDIALĂ-BACALAUREAT


»Limba română »Matematică »Biologie»Fizică»Informatică»Chimie⇒ Proiectul implementat de Ministerul Educației Naționale (MEN) prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE)- ROSE

Liceul Teoretic Dunărea este beneficiarul unui grant mediu, în valoare de 100.000 de euro.

Proiectul se intitulează  Educație pentru viață prin acțiuni remediale și extrașcolare în școală și comunitatePerioada de derulare a granturilor acordate liceelor este de 4 ani, proiectul  urmând să debuteze în septembrie 2017. 
Obiectivul general al proiectului nostru este: Dezvoltarea de noi resurse specifice procesului educațional prin utilizarea formelor de instruire moderne adaptate nevoilor elevilor în vederea pregătirii și susținerii cu succes a examenului de bacalaureat și creareuneimaginfavorabile a şcoliîcomunitatelocală/națională.
Acesta este obținut din  ținta strategică 1 din Planul de Dezvoltare Instituțională -  Ameliorarea calitativă și cantitativă a rezultatelor la examenul de bacalaureat prin aplicarea unor metode și strategii inovative.
Obiectivele specifice sunt derivate din obiectivul general astfel:
♦ OS1. Ridicarea calitativă a rezultatelor la examenul de bacalaureat prin  programe educaționale remediale  şi de sprijin, pentru 150 de elevi, în perioada 2017-2020.
♦ OS2.Îmbunătățirea procesului educațional prin implicarea a 150 de elevi  în activități  nonformale care să crească rata de promovabilitate cu cel puțin 1 % în fiecare an de proiect, pe perioada derulării proiectului.
♦ OS3. Amenajarea unui spațiu educațional în vederea stimulării educației moderne, dar și susținerea cadrelor didactice în procesul instructiv educativ cu aparatură și echipamente didactice adecvate, în primii doi ani de derulare a proiectului.
Activităţile principale propuse în proiect sunt:
1)Efectuarea de activităţi remediale şi de sprijin, de activități de  îndrumare şi  orientare în carieră pentru un număr de 150 de elevi din grupul ţintă va conduce la creşterea ratei de promovare a examenului de Bacalaureat.
2)Implicarea elevilor din grupul țintă în activități extrașcolare într-un cadru informal și nonformal, precum:
- excursii de documentare în vederea asimilării, fixării și conexiunii interdisciplinare a unor informații culturale și științifice, corelarii cunoştinţelor teoretice  cu cele practice, pentru a facilita accesul elevilor la informaţii legate de instituții educaționale, târguri de oferte educaţionale, în vederea stimularii interesului  elevilor pentru pregătirea examenului de Bacalaureat;
- elaborarea revistei școlare pentru furnizarea de noi materiale didactice inedite ce pot fi folosite și de alte generații  de elevi în pregătirea examenului de Bacalaureat;
- atelierul de teatru, menit să  dezvolte stima de sine a elevilor, creativitatea, abilitățile de relaționare, comunicare şi dezvoltarea personală în vederea ameliorării calităţii rezultatelor de promovare la examenul de Bacalaureat.         
3) Pentru facilitarea accesului elevilor la informație, mai ales a celor ce provin din mediul rural sau din familii defavorizate, este nevoie să punem la dispoziția acestora un spațiu echipat adecvat, în scopul documentării pentru procesul de învățare, ceea ce conduce la nevoia de reamenajarea unui spațiu - sala ROSE, care să asigure elevilor cadrul propice pentru desfășurarea activităților menite să le dezvolte stima de sine și abilitățile de relaționare, comunicare, integrare în mediul ocupațional post-absolvire.

Login Form

2024  Liceul Teoretic "Dunarea" Galati   globbers joomla templates